Hồ sơ môi trường

Hồ sơ môi trường là hồ sơ không thể thiếu đối với doanh nghiệp, trong khi các doanh nghiệp thường tập trung vào hoạt động sản xuất và kinh doanh của mình. Ít quan tâm và không nắm rõ các quy định  và thủ tục pháp lý về hồ sơ môi trường của doanh nghiệp.

Tư vấn Hồ sơ Môi trường

Doanh nghiệp của bạn đang gặp những rắc rối gì với các hồ sơ môi trường?

  • Doanh nghiệp mới thành lập hay mở rộng sản xuất nhưng chưa có Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường?
  • Doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất nhưng chưa có hoặc thiếu hồ sơ môi trường?
  • Chưa thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ nộp về cơ quan chức năng?
  • Chưa lập sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại?
  • Chưa thực hiện báo cáo quản lý chất thải nguy hại?
  • Chưa lập hồ sơ xin khai thác nước ngầm?
  • Chưa thực hiện báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất?
  • Chưa lập hồ sơ hoàn thành ĐTM, đề án bảo vệ môi trường chi tiết…?

Tổng hợp dịch vụ hồ sơ môi trường

Công ty TNHH TH Tech Group chuyên cung cấp dịch vụ lập hồ sơ về môi trường trọn gói với chi phí thấp nhất, thời gian nhanh nhất. Giải quyết và tháo gỡ mọi rác rối đối với hồ sơ về môi trường cho doanh nghiệp. Quý doanh nghiệp không còn bận tâm về hồ sơ môi trường, mà chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh.